ชมรมพิทักษ์หัวหิน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ป่าชายเลนหัวหิน
“ไกรลาศนิเวศ”
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับ ชมรมพิทักษ์หัวหิน เข้าเป็นชมรมในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2553 ซึ่งทางชมรมพิทักษ์หัวหินฯ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม และจักมุ่งทำความดีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติต่อไป
รายนามผู้บริหารชมรมพิทักษ์หัวหินในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณกฤป โรจนเสถียร
ประธานชมรมฯ
ประธาน บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด

คุณศิรพันธ์ กมลปราโมทย์
รองประธานชมรม

อดีตนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

          การวิ่งมาราธอนเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม ซึ่งเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและนิยมจัดขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรม และท่องเที่ยวในเมืองของตัวเองอย่างได้ผล เช่น บอสตันมาราธอน, แอล.เอ.มาราธอน, ลอนดอนมาราธอน,  รวมไปถึงเมืองใหญ่ๆในเอเชียอย่าง โตเกียวมาราธอน, ปักกิ่งมาราธอน, ฮ่องกงมาราธอน, สิงคโปร์มาราธอน, KL มาราธอน, ฯลฯ

          ในประเทศไทยมีหลายจังหวัดจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพมาราธอน, พัทยามาราธอน,  ขอนแก่นมาราธอน,  ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนนานาชาติ, เชียงใหม่มาราธอน, เมืองไทยมาราธอน, จอมบึงมาราธอน, บุรีรัมย์มาราธอน, สุโขทัยมาราธอน, สงขลามาราธอน, หาดใหญ่มาราธอน, ระยองมาราธอน, อยุธยามาราธอน ฯลฯ โดยในแต่ละสนามต่างทุ่มงบประมาณ และแสวงหาความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ จัดการวิ่งสนามวิ่งมาราธอนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

          ชมรมพิทักษ์หัวหินฯ ได้จัดกิจกรรม “วิ่งพิทักษ์หัวหิน” ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 14 ปี และในปี 2561 ชมรมพิทักษ์หัวหินฯ จึงได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในอำเภอหัวหิน และ JOG&JOY ได้จัดทำโครงการวิ่งมาราธอนนานาชาติ “หัวหินมาราธอน” ขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

 

 

Project Image

ชมรมพิทักษ์หัวหินฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับโรงแรมชีวาศรม หัวหิน ,ชุมชนรอบวัดเขาไกรลาศ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนิน โครงการ ไกรลาศนิเวศ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และเพื่อให้ เป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเป็น “ปอด “ ช่วยบรรเทามลพิษ และ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสมบูรณ์ในป่าชายเลน พื้นที่โครงการทั้งหมด 18 ไร่ตั้งอยู่บริเวณวัดเขาไกรลาศ
 
ติดต่อชมรมพิทักษ์หัวหินฯ โทร. 032-536-536095-734-4059

ผลงานการจัดวิ่งที่ผ่านมา


  • 2017 - วิ่งพิทักษ์หัวหิน 2560 (ครั้งที่ 14)
  • 2016 - วิ่งพิทักษ์หัวหิน 2559 (ครั้งที่ 13)
  •